Tổng quan máy gia công trong công nghiệp

Tiếng Việt Tiếng Hoa
Hotline liên hệ 0856448879
Tổng quan máy gia công trong công nghiệp
Ngày đăng: 09/03/2023 09:54 AM

1.Máy gia công

Theo chức năng chính của nó, máy gia công là máymchuyển đổi vật liệu (Hình 1).Với sự hỗ trợ của năng lượng, vật liệu được
• vận chuyển từ chỗ này đến chỗ khác (Vận chuyển vật liệu)
• biến đổi sang một dạng khác (Biến dạng vật liệu)
• đưa sang một tình trạng năng lượng khác (Thay đổi tình trạng vật liệu)Trên một máy tiện, chi tiết tiện được sản xuất từ phôi dạng thanh với sự hỗ trợ của năng lượng truyền động điện (Biến dạng vật liệu). Với máy bơm và dụng cụ nâng, vật liệu được vận chuyển.
Với lò nung, cấu trúc của vật liệu được thay đổi (thay đổi tình trạng vật liệu)
2.Vật lý cơ bản cho máy gia công
Để mô tả việc vận chuyển vật liệu trong máy gia công, người ta cần đến những đại lượng vật lý.
 Khối lượng m của vật liệu có đơn vị là kilogam (kg) hay tấn (t). 1t = 1000kg.
Tỷ trọng ϱ chỉ khối lượng của vật liệu tính trên đơn vị thể tích. Đơn vị của tỷ trọng là kg/dm3, g/cm3 hay t/m3 cho chất rắn cũng như kg/m3 cho chất khí.
 Loại vật liệu. Tùy theo mục đích sử dụng, có nhiều cách khác nhau để phân loại vật liệu:
• Theo tình trạng vật lý người ta chia vật liệu ra thành chất rắn, chất lỏng và chất khí.
• Trong sản xuất và gia công người ta chia ra thành vật liệu không có hình dạng (Chất lỏng, bột, hạt) và vật liệu với dạng hình học nhất định (bán thành phẩm, chi tiết, cấu kiện).
 Vận chuyển vật liệu. Việc vận chuyển vật liệu được nhận biết qua vận tốc và dòng vật liệu.
Vận tốc v là đoạn đường vật thể đi qua trong 1 đơn vị thời gian. Đơn vị của vận tốc là m/s, m/min, km/h. Vòng quay n (tần số quay) dùng để mô tả chuyển động tròn của một chi tiết máy. Nó cho biết số vòng quay z trong đơn vị thời gian t. Đơn vị của vòng quay là 1/min hay 1/s.
Lượng chất được chuyển đi trong chất rắn được mô tả bằng dòng khối lượng ṁ, trong chất lỏng và khí bằng lưu lượng V. theo thể tích. Ở đây là khối lượng cũng như thể tích được vận chuyển trong thời gian t. Đơn vị của dòng khối lượng cũng như thể tích là kg/s, t/h cũng như 1/s, 1/min hay m3/h.
2.Máy gia công (máy công cụ, máy làm việc)
Giống như trong lĩnh vực năng lượng (Trang 330), ở đây định luật bảo toàn vật chất có giá trị cho vật liệu: Vật chất không tự sinh ra cũng không tự hủy mà chỉ bị chuyển đổi từ dạng này sang dạng khác.Cân bằng vật liệu nói rằng khối  lượng được đưavào hệ thống thì bằng đúng khối lượng được đưa ra (Hình 2).


Qua thí dụ máy tiện, khối lượng phôi dạng thanh đưa vào sẽ chính xác bằng với khối lượng tổng cộng của chi tiết đã gia công và phoi tiện.

Van hơi khí nén bến cát bình dươngBạc đạn bến cát bình dươngDây cu ro bến cát bình dươngVan thủy lực bến cát bình dươngống dầu bến cát bình dươngXy lanh hơi bến cát bình dươngBơm thủy lực bến cát bình dương, Ống hơi bến cát bình dươngXích công nghiệp bến cát bình dương

Chia sẻ:
Bài viết khác:
Zalo
Hotline